QC&E Co., Ltd.

 

บริษัท คิวซีแอนด์อี จำกัด
 บริษัทคิวซีแอนด์อีจำกัด ให้บริการด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรม โดยมีทีมงานวิศวกร โฟร์แมน และช่างฝีมือ คอยดูแลใกล้ชิด


รู้จักกับคิวซีแอนด์อี

บริษัท คิวซีแอนด์อี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0505553001680

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
บริษัทเน้นการประกอบธุรกิจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง งานทางด้านวิศวกรรมโยธาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อ
99/126 หมู่บ้านจิรทิพย์ สุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์/โทรสาร 029940427
มือถือ 0810312467 , 0864219625
http://www.qcande.com 

วัตถุประสงค์
QUALITY CONST &ENGINEERING เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรหลาย ๆ คนและหลายสาขาที่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างอย่างยาวนาน ซึ่งมีความต้องการที่จะดำเนินงานด้านวิศวกรรมและงานด้านก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อว่าคุณภาพและประสิทธิภาพจะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างที่มีราคาต่ำได้ ซึ่งนั่นคือความต้องการของผู้ว่าจ้างที่ต้องการได้สิ่งก่อสร้างที่ราคาถูกมีคุณภาพและเสร็จก่อนหรือตามกำหนด

นโยบาย
1. นโยบายด้านคุณภาพ จะดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมอย่างมีจรรยาบรรณ
2. ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง
3. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีตลอดเวลาเพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ ราคาต่ำ และเสร็จก่อนหรือตามกำหนดเวลา
4. ดำเนินงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และขยันอดทน
5. ดำเนินงานบนหลักการความพอเหมาะพอควร ไม่รับงานเกินกำลังจนไม่สามารถดูแลงานได้อย่างทั่วถึง
6. ผู้บริหารดูแลงานอย่างใกล้ชิด

engineering

 

บริการของเรา

บริษัทคิวซีแอนด์อีจำกัด ให้บริการด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรม โดยมีทีมงานวิศวกร โฟร์แมน และช่างฝีมือ คอยดูแลใกล้ชิด
โดยมีลักษณะงานที่ให้บริการดังนี้

 

1.รับเหมาก่อสร้าง

เทคอนกรีตชั้นหลังคาโครงการ Nine Cindo
หากท่านมีแบบก่อสร้างพร้อมสร้างอยู่แล้ว เรายินดีรับงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภทตามแบบ อาทิเช่น บ้าน , คอนโด ,โรงงาน , โกดัง , ห้องเย็น  , ถนน , ฐานรากรับเครื่องจักร , กำแพงคอนกรีตกันดินถล่มหรือกันน้ำท่วม ฯลฯ
เราสามารถรับงานเหมารวมค่าวัสดุและค่าแรงหรือรับเหมาเฉพาะค่าแรงส่วนทางเจ้าของโครงการเป็นผู้ซื้อวัสดุเอง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตามตกลง

 

2.ออกแบบ

Art

หากท่านไม่มีแบบก่อสร้าง ทางบริษัทให้บริการออกแบบ โดยทีมงานออกแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกรให้บริการออกแบบบ้าน คอนโด โรงงาน และงานโยธาอื่น ๆ โดยท่านสามารถซื้อแบบนำไปให้ผู้รับเหมาที่ท่านจัดจ้างมาสร้างเองต่างหากได้

 

3.ควบคุมงานก่อสร้าง

engineers
สำหรับลูกค้าที่มีแบบก่อสร้าง และผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างแล้ว แต่ต้องการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาว่าเป็นไปตามแบบและมาตรฐานวิศวกรรม รวมถึงต้องการควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่ท่านอาจไม่มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลงาน หรือท่านอาจไม่มีเวลาที่เฝ้าหน้างานด้วยตนเอง เรามีทีมงาน ให้บริการในลักษณะของ Inspector , Consultant , Costruction Management โดยทางบริษัทฯ จะจัดทีมวิศวกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , โฟร์แมน ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่่อทำการดูแลงานก่อสร้าง , ตรวจสอบคุณภาพงาน , ปรึกษาโครงการ , ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง เพื่อให้งานถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

 

 

งานโครงสร้างพิเศษที่ให้บริการออกแบบหรือ/และก่อสร้าง

1.กำแพงกันน้ำท่วมคอนกรีต
บริษัทฯ เรา ได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานให้ออกแบบและก่อสร้างกำแพงกันน้ำท่วมคอนกรีตรอบสิ่งปลูกส้รางต่าง ๆ เช่น โรงงาน , Electric Power Substation ของโรงงาน เป็นต้น

20120801_195600

2.ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน/บนดิน
ออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตคสล. โดยใช้คอนกรีตที่ผสมสารกันซึม และมีการป้องกันการซึมของบริเวณผิวของบ่อน้ำอีกด้วย โดยสามารถออกแบบให้ฝังอยู่ใต้ดินหรือวางบนผิวดินก็ได้

184471_10151332681964594_1846240168_n  
รูปถังเก็บน้ำใต้ดินก่อนทำการถมดิน
  20130705_113110 - Copy
รูปเมื่อถมดินเทคอนกรีตถนนทับและสร้างโกดังเหนือถังเก็บน้ำ

3.กำแพงกันดินถล่ม
กำแพงกันดินถล่ม ป้องกันไม่ให้เนินดินเกิดการ Slide , ถล่ม หรือป้องกันการกัดเซาะจากแม่น้ำ
2014-04-07 11.28.54

 

-----------------------------------------------------------------------

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ
หวังว่าผมและทีมงานบริษัทคิวซีแอนด์อีจำกัด จะได้รับใช้ท่านนะครับ สวัสดีครับ 

 

 

Comment

Comment:

Tweet